Visueel Jaarverslag

Ik heb voor de Jeugdbescherming Overijssel dit voorjaar een visueel jaarverslag gemaakt. De Jeugdbescherming maakt jaarlijks een overzicht van haar activiteiten en bevindingen en publiceert dat in een jaaroverzicht. Dit jaar wilde ze het anders aanpakken. In plaats van een uitgebreid verslag werd het een tekening.

We zijn samen aan de slag gegaan om tot de kern van het verhaal te komen. Wat heeft de Jeugdbescherming allemaal gedaan afgelopen jaar en wat is de boodschap zie zij over 2020 willen uitdragen. Daar kwam het thema uit voort van het jaar van de verschillende gezichten. Deze elementen heb ik meegenomen en vertaald in het visuele jaaroverzicht.

10 aandachtspunten bij digitaal tekenen

Bij digitaal tekenen komen dezelfde zaken kijken als bij met maken van een tekening op papier. Zo is het van belang om te weten voor wie je tekening gaat maken, wat het gewenste effect is van de tekening en wat de belangrijke onderdelen zijn van de tekening. Deze ga je vervolgens tekenen met behulp van vormen en lijnen in de gewenst compositie, kleur en lijndikte. Het digitaal tekenen kent een aantal voordelen ten opzichte van analoog tekenen:

 • Met digitaal tekenen kun je makkelijk en snel kleur gebruiken
 • Met digitaal tekenen kun je fouten corrigeren
 • Met digitaal tekenen kun je tekeningen op basis van feedback aanpassen
 • Met digitaal tekenen kun je elementen kopiëren, invoegen en hergebruiken
 • Met digitaal tekenen kis je tekening direct digitaal te gebruiken in Word, Powerpoint of ander programma.

Er zitten ook wat nadelen aan digitaal tekenen. Zo kun je veel langer bezig zijn met een tekeningen omdat je steeds kan blijven corrigeren en steeds opnieuw keuzes kunt maken. Daarnaast kunnen tekeningen “te strak” worden waarmee het tekenkarakter verdwijnt.

Als digitaal wilt gaan tekenen is een device met een pencil een must. Er zijn diverse programma’s voor de verschillende devices. Ik werk zelf met een iPad Pro en het programma Procreate. Hierbij 10 aandachtspunten als je digitaal gaat werken.

1. Check het formaat

Het is van belang om voordat je begint met digitaal tekenen te bedenken waar je de tekening gaat inzetten. Wil je hem op een bepaald formaat afdrukken, of gebruik je de tekening digitaal. Je hebt hier te maken met twee parameters: de resolutie en de afmetingen. De resolutie wordt gegeven in Pixels Per Inch (PPI). Een resolutie van 72 DPI is voor web, 300 DPI voor drukwerk.

2. Kies je pen

Je heb vaak de keus uit verschillende soorten digitale pennen. Pennen om te schetsen, pennen om fijne lijnen mee te tekenen, markers voor schaduwranden en schilderpennen (airbrush) voor achtergronden. Selecteer je favoriete pennen en ben steeds bewust met welke pen je bezig bent. Bepaalde tekenprogramma’s, zoals Procreate kennen “streamline”. Dit houdt in dat de lijn uit zich zelf vloeiend wordt. Dit helpt om strakke tekeningen te maken. Ook zitten er vaak wel functionaliteiten om strakke basisvormen te maken.

3. Punt grootte

Je kunt de dikte van je punt instellen. Net als op papier kun je bij digitaal tekenen spelen in diktes. Kies hier ook voor om consequent in te zijn. Werk met een paar diktes, niet te veel. Ook kun je de transparantie instellen van je kleur. Van volledig dekkend tot heel transparant

4. Gum

Je kunt ook verschillende gummen gebruiken. Dit is één van de voordelen van digitaal tekenen. Ook hier kun je de transparantie instellen. Als deze niet op 100% staat, gum je dus niet alles weg.

5. Werken met lagen

De meeste digitale tekenprogramma’s werken met lagen. Dat is erg behulpzaam als je in een digitale tekening bijvoorbeeld met een achtergrond werkt. Je kunt zo makkelijk elementen later weer aanpassen zonder dat je de hele tekening moet aanpassen. Afhankelijk van het formaat van je tekening met je een aantal lagen tot je beschikking. Let altijd wel goed op in welke laag je bezig bent. Ook bijvoorbeeld met het vullen van vormen.

6. Werken met kleur

Grote voordeel van digitaal tekenen is dat je eenvoudig kleur kan toevoegen en weer kan verwijderen. Met het kleurenpalet kies je een kleur voor je lijnen. Gesloten vormen kun je ook opvullen met een bepaalde kleur. Je kunt kleuren vaak ook instellen via een pipet, dan neem je een kleur over. Ook kun je kleuren instellen met behulp van kleurcodes. Zeker als je met de huisstijl kleuren wilt werken is dit handig.

7. Tekst toevoegen

Je kunt ook tekst toevoegen bij het digitaal tekenen. Soms werkt het beter om de tekst te tekenen, soms kun je dit beter typen. Ook tekst kun je instellen qua lettertype, kleur, grootte en plaats. Let op, de tekst komt meestal in een nieuwe laag

8. Foto importeren

Een andere handige functionaliteit is het importeren van foto’s in je digitale tekening. Zo kun je bijvoorbeeld een schets die je ingescand hebt inlezen en deze digitaal bewerken.

9. Knippen en plakken

Met de knip en plak functionaliteit kun je onderdelen van je digitale tekening selecteren en vervolgens, vergroten/verkleinen, verplaatsen, vervormen en kopiëren. Let hier ook weer op dat een kopie in een nieuwe laag terecht komt.

10. Tekening exporteren

Als laatste is het natuurlijk belangrijk dat je je digitale tekening kunt exporteren zodat je hem ook daadwerkelijk kan gebruiken. Soms kun je kiezen voor een bepaald formaat zoals JPEG, PNG of PDF.

Wat is een praatplaat?

Een praatplaat is een visuele weergave van een verhaal, plan of boodschap. Een praatplaat wordt gebruikt , zoals de naam al weergeeft, om een gesprek aan te gaan. De praatplaat bevat dus de elementen om een gesprek te voeren en hoeft niet volledig te zijn. Een infographic is een afbeelding waar wel alle inhoud in zit en zelfstandig is te gebruiken.

Voordelen van een praatplaat

Het heeft veel voordelen om met een praatplaat te werken. Dit zijn een aantal:

 • Een praatplaat nodigt uit tot een dialoog. Je kunt over te tekening praten in plaats van dat je als als zender een verhaal uitstort over je ontvanger. Je kunt zelf de volgorde bepalen van de elementen en je kunt je ontvanger ook vragen wat hij of zij ziet
 • Een beeld beklijft. Door visueel met elkaar te communiceren blijft je boodschap beter hangen bij je ontvanger.
 • Met een praatplaat is het ook makkelijker om het “grote plaatje” te zien in plaats van de optelsom van een aantal losse elementen
 • Een praatplaat is verrassend omdat je een keer op een andere manier communiceert. Dat wordt vaak zeer gewaardeerd door je publiek
 • Het proces om tot een praatplaat te komen is ook zeer waardevol. Als je als organisatie of als team tot één visueel verhaal wilt komen, omtstaan er waardevolle discussies.

Voorbeelden van een praatplaat

Een praatplaat is op veel manieren te gebruiken. Dit zijn een aantal voorbeelden:

 • Bedrijfsproces weergeven. Bijvoorbeeld een praatplaat om nieuwe werknemers te informeren of leveranciers te laten zien wat de werkwijze is
 • Toekomstvisie uittekenen. Met een praatplaat laten zien waar je als bedrijf naar toe gaat en wat je onderweg allemaal tegenkomt
 • Canvassen. Een praatplaat met bijvoorbeeld 5 Bold Steps of een Value Proposition Canvas.
 • Klantpresentatie. Een praatplaat om in gesprek te gaan met je klant over je propositie.
 • Projectplan. Je projectplan in één praatplaat aan de muur van je projectkamer.

Je kunt je praatplaten ook laten animeren. Dan heb je met een voice-over je complete verhaal. Voor je klanten, je collega’s of aandeelhouders.

Teken je Roadmap

Wat is een roadmap?

Een roadmap is een strategisch plan dat een gewenst doel beschrijft dat je wilt behalen en tevens de belangrijke stappen daar naar toe inzichtelijk maakt. Je kunt de roadmap voor verschillende plannen gebruiken: organisatieplan, marketingplan, introductie van een nieuw product of IT-plan.

Een roadmap biedt focus en ook rust omdat je hiermee borgt dat je de juiste dingen doet om je doel te bereiken.  Hij biedt ook houvast voor beslissingen aangezien je de belangrijkste stappen om te komen tot je doel hebt beschreven. Daarnaast kunnen door de roadmap ook andere afdelingen hun plannen afstemmen op jouw doel.

Voordelen visualiseren van de roadmap:

 • Je kunt hiermee makkelijk je visie communiceren naar alle belanghebbenden
 • Door het visueel te maken nodig je mensen sneller uit om mee te denken
 • Door samen een roadmap te tekenen creëer je draagvlak voor je plan
 • Wanneer je je roadmap ook daadwerkelijk aan de muur hangt, blijft er continu focus op je plan.
 • Door je roadmap gedurende het project zichtbaar aan te vullen kan iedereen zien dat er voortgang zit op het plan

Werkwijze

Stap 1: Uitgangspunten vaststellen

Voordat je begint is het goed om een aantal zaken op een rij te zetten. Voor wie is de roadmap bedoeld, wat is het specifieke doel van de roadmap, welke onderdelen moeten er in jouw roadmap zitten. Natuurlijk zijn dit het einddoel en de belangrijke stappen. Maar dit kunnen ook de mogelijke obstakels zijn, het team, belangrijke ontwikkelingen, laaghangend fruit, sprintplanning etc.

Daarnaast is het van belang om te bepalen met wie je de roadmap wilt maken. Door samen de roadmap te maken creëer je draagvlak

Stap 2:  Templates

Je kunt ervoor kiezen om een schematische roadmap te maken waarin de planning centraal staat van de te nemen stappen. Ook kun je een roadmap maken waar de focus meer ligt op context van het plan: wie zijn de belangrijkste stakeholders, welke partijen zijn nodig voor het plan, wat zijn de belangrijkste drempels.

Je kunt ook kiezen voor een metafoor. Bijvoorbeeld een weg die wilt bewandelen naar een eindbestemming. Met de belangrijke mijlpalen, de drempels, de eindbestemming. Een andere metafoor kan een rivier zijn.

Voorbeelden templates:

schematisch
schematisch
metafoor weg
Metafoor rivier

        

Stap 3: Aan de slag

Wanneer je je team hebt, je uitgangspunten en je template kun je aan de slag. Zorg dat je voldoende stiften en papier hebt. Een rol papier (bruin of wit) leent zich bij uitstek voor het maken van een roadmap. Bedenk alvast waar je hem wilt ophangen, dan weet je groot je kunt werken.

Stap 4:  Schets je template

Start eerst met het schetsen van je template in het klein op papier. Wanneer je als team het eens bent met de opzet, teken hem dan op het gewenste formaat.

Stap 5: Bepaal in de inhoud

Vervolgens ga je verschillende onderdelen bij langs. Dit kan door dit direct in te tekenen, of eerst op te halen wat de inhoud moet zijn. Je kunt met post its doen, of eerst in het klein te schetsen. Wat belangrijk is, dat je wel altijd met het te realiseren doel begint en van daar uit gaat terug werken

Stap 6:  Toon je roadmap

Als alle elementen zijn toegevoegd, check je je roadmap nog even op een aantal visuele aspecten: Staat er een titel op, heb je effectief gebruik gemaakt van kaders, zijn er schaduwen toegepast, is er effectief gebruik gemaakt van kleur. Als de punten op de i staan is het zover: ophangen maar

Meer informatie

Roel Stolvoort is interim manager, trainer, verbeelder en groot voorstander van visuele communicatie. Hij geeft diverse visuele trainingen en workshops, waaronder de workshop: Teken je Roadmap. Ga voor meer info naar: roelstolvoort.nl

Wat is Zakelijk Tekenen?

Wat is nu eigenlijk zakelijk tekenen? Tegenwoordig  zie je overal vrolijke tekeningen opduiken en in een beetje een hippe locatie kun je op de muur tekenen. In dit artikel zal ik ingaan op wat zakelijk tekenen is.

Definitie

Mijn definitie van Zakelijk tekenen is communiceren door te tekenen in een zakelijke context. Hier zitten drie elementen in: Communiceren, tekenen en zakelijke context. Bij communiceren is er interactie tussen een zender en ontvanger. Tekeningen activeren het visuele brein en vergroten daarmee de uitkomst van de interactie. Door te tekenen creëer je overzicht voor jezelf, kom te tot de kern en kun je op nieuwe ideeën komen. De zakelijke context is een breed spectrum. Zakelijk tekenen kan in alle communicatie zowel intern als extern plaatsvinden en is ook zeer geschikt voor het visualiseren van ideeën, strategieën of processen.

Kracht van beeld

Één beeld kan meer zeggen dan 1000 woorden. Dat is een veelgebruikte zin om de kracht van beeld aan te duiden. Het gebruik van beeld heeft veel voordelen.

 • Beeld dwingt tot focus. Wanneer je beeld gebruikt, wordt je gedwongen om na te denken waar nu de focus ligt in je verhaal.
 • Beeld helpt te structuren. Door te werken met vormen en kleur kun je sturen hoe iemand informatie tot zich neemt.
 • Goede metafoor maakt begrijpelijk. Het kan ingewikkelde boodschappen versimpelen en begrijpelijk maken.
 • Als tegenhanger van de Powerpoint terreur. Door een paar beelden te gebruiken en het aantal slides van je presentatie te halveren, wordt je presentatie al een stuk effectiever
 • Beeld beklijft. Als je je boodschappenlijst tekent, hoef je deze niet meer mee te nemen.
 • Je publiek verwennen. Hoe lekker is het om een presentatie te zien waarin veel beeld gebruikt wordt?
 • Uittekenen helpt concreet te maken. Systemen en processen kunnen in tekst snel heel vaag worden.
 • Beeld brengt nuance. Beeld kan zaken nuanceren en duidelijk maken waar de nadruk op moet liggen.

Waarom Zakelijk Tekenen?

Met zakelijk tekenen vergroot je de impact van je communicatie. Daar zitten twee kanten aan. Enerzijds wordt je door te tekenen gedwongen om tot de kern te komen van je boodschap. Je weegt af waar de nadruk op moet liggen in je verhaal en welke zaken je weg laat om je boodschap beter over te brengen. Met tekst type je makkelijk even door en voeg je nog een pagina toe zonder te bedenken of je ook iets kunt weglaten. Aan andere kant zorgt zakelijk tekenen ervoor dat je ontvanger sneller ziet wat je bedoelt. Ook wordt het visueel brein geactiveerd zodat de boodschap beter beklijft. Daarnaast zal de ontvanger het als een cadeautje zien dat er een tekening is een geen lappen tekst.

Een ander groot voordeel is dat door middel van zakelijk tekenen je complexe situaties kunt vereenvoudigen en helderheid kunt scheppen. Als het gaat om strategie vraagstukken, reorganisatie vraagstukken, IT architectuur, merkidentiteit kan zakelijk tekenen als katalysator dienen om deze vraagstukken begrijpelijk te maken.

Daarnaast kan zakelijk tekenen gebruikt worden om nieuwe ideeën te genereren. Dit kunnen ideeën zijn voor nieuwe producten en diensten, maar ook ideeën voor betere processen of samenwerkingsverbanden. Het grote voordeel is dat je ideeën die uitgetekend zijn, makkelijk kunt voorleggen aan klanten en betrokkenen om zo direct feedback te krijgen.

Vormen van zakelijk tekenen

Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden van zakelijk tekenen. Hierbij gaat het steeds om het proces van totstandkoming en het eindresultaat. Een tekening van de strategie je als organisatie gaat voeren kan heel effectief zijn. Wanneer je deze tekening met elkaar maakt, dan is er ook draagvlak. Er kunnen diverse uitkomsten zijn van een zakelijk tekenen traject. Voorbeelden zijn:

 • Brownpaper

Dit is een tekening op een rol lichtbruin inpakpapier (vandaar de naam brownpaper). Is goed bruikbaar om een bepaald proces te beschrijven of een gezamenlijke route die bewandeld gaat worden.

 • Praatplaat

Dit een tekening waarin een bepaald vraagstuk gevisualiseerd wordt. De praatplaat kan groot worden opgehangen in de organisatie, maar ook gebruikt worden om nieuwe productideeën of concepten te testen bij klanten.

 • Tekeningen voor in presentatie

Zakelijk tekenen gaat ook heel goed samen met bestaande communicatiemiddelen zoals powerpoint. Door een aantal tekeningen toe te voegen kun je gewenste accenten leggen in verhaal.

 • Visuele aantekeningen

Een andere manier om zakelijk tekenen toe te passen is om de uitkomsten van een bijeenkomst visueel vast te leggen. Visueel notuleren kan aan de hand van een aantal tekeningen of op één grote tekening aan de wand

Iedereen kan tekenen

Iedereen kan tekenen. Op de basisschool word je als kind nog gestimuleerd om visueel bezig te zijn, maar na die periode vallen die prikkels weg. Veel mensen stoppen dan met tekenen. Maar iedereen heeft een eigen handschrift. Na wat oefenen is iedereen in staat om tekeningen te maken. Voor zakelijk tekenen gaat het er niet om dat je hele mooie tekeningen maakt, maar juiste effectieve tekeningen. Vaak zijn eenvoudige tekeningen veel krachtiger, dan hele complexe. Eenvoud prikkelt juist, het biedt ruimte voor creativiteit.

Terminologie

Er gaan heel wat termen rond als het gaat over zakelijk tekenen. Design Thinking, Visual Strategy, Visual Thinking, Business Drawing. Hier een overzicht van de verschillende benamingen

 • Design Thinking is de naam van een methode om snel tot nieuwe verfrissende ideeën te komen. De methode is door IDEO gelanceerd en gaat over de manier van denken. Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. Het tekenen staat hier niet voorop maar kan wel als katalysator werken voor de stappen in de methode.
 • Business Drawing is de Engelse benaming voor zakelijk tekenen.
 • Visual Thinking staat voor visueel denken en is een combinatie van tekenen, kijken en verbeelden. De term wordt vaak in dezelfde context gebruikt als zakelijk tekenen. Bij Visueel Thinking ligt er meer nadruk op het proces dan het daadwerkelijk tekenen
 • Visual Strategy is niet zozeer een methode zoals design thinking maar een algemene benaming voor onderwerpen die op het snijvlak liggen van beeld en strategie. Voor merkstrategieën wordt het voornamelijk als term gebruikt voor de visuele kant van merkidentiteit.

Van deze termen is Design Thinking echt iets anders dan zakelijk tekenen. Het is de benaming van een methode om met nieuwe productideeën en oplossingen te komen.

Meer informatie

Creëren is wat mij drijft

“Creëren is wat mij drijft” is de titel van het artikel dat 21 maart 2019 in de Ommelander Courant verscheen. Het artikel van Marja Spakman is geschreven naar aanleiding van de opening van de expositie van mijn kunstwerken in Leens.


Lees hier het volledige artikel:

ROEL STOLVOORT: CREËREN IS WAT MIJ DRIJFT

ZUIDWOLDE – In het atelier van Roel Stolvoort in Zuidwolde staan zes Martinitorens op de ezels. Twee aan twee horen ze bij elkaar. Het ene schilderij is steeds opgezet in lijnen, het andere in sfeer. De Martinitoren is wel vaker onderwerp van zijn schilderijen, net als andere stadsgezichten en landschappen. Een deel van zijn werk van afgelopen jaar is nu te zien in het gemeentehuis van Leens. Voor het werk in deze expositie heeft Stolvoort zich laten inspireren door het honderdjarige bestaan van kunstenaarsvereniging De Ploeg.

Het creatieve begon al toen hij klein was. „Ik mocht graag timmeren, dingen bouwen. Handvaardigheid was één van mijn leukste vakken.” Twee jaar basisonderwijs op een vrije school in Nijmegen, waar het naast kennis draaide om kunst en ambacht, legde de basis voor tekenen en schilderen. Aan het einde van zijn middelbare school moest een beroepskeuzetest uitkomst geven over een vervolgopleiding. Daar kwam een creatief- artistiek profiel uit én een zakelijk-economisch profiel. Hij besloot het creatieve te bewaren als hobby en in de zakelijke richting een studie te kiezen. Maar zo gemakkelijk liet de creativiteit zich niet wegdrukken. Nog tijdens zijn studie ging hij ook de vooropleiding volgen aan de kunstacademie in Utrecht. „Zat ik door de week hier in Groningen in de collegebanken en in het weekend zat ik in Utrecht te schilderen.” Hij ging werken in diverse functies bij een zorgverzekeraar en een uitgever.

Sabbatical

Nadat zijn baan vorig jaar stopte, deed hij zichzelf een half jaar sabbatical cadeau. „Ik was nog geen drie dagen thuis en toen kwam het schilderen al terug.” Het verlof was een moment van reflectie: „Ik heb echt het moment van die beroepskeuzetest teruggehaald, die twee profielen die daaruit rolden. Destijds maakte ik heel duidelijk de keuze om één richting op te gaan – hoewel ik ook altijd wel geschilderd heb – maar mijn opdracht voor nu is: hoe kan ik die twee dingen samenbrengen en integreren. Toevallig kwam ik langs Vrijdag’, het huis van de amateurkunst in Groningen, waar een cursus werd gegeven: Schilderen als De Ploeg door Antje Sonnenschein. En ik gaf me op.” Inmiddels heeft Stolvoort een eigen bedrijf in marketingmanagement, „één van de meest creatieve richtingen binnen de economie.” Zowel op zijn zakelijke website als op de site ‘galerie-roel’ opent hij met dezelfde zin, de kortst mogelijke samenvatting van wie hij is, zoals hij het zelf omschrijft: „Ik ben Roel Stolvoort. Ik wil graag creëren. Dat is wat mij drijft. Deze drang naar creëren gaat als een rode draad door mijn leven.”

Schilderen

„Of het nu gaat over marketing of over schilderen: in alles wat je communiceert en creëert, altijd is de vraag: wat wil ik overbrengen, waar wil ik dat de aandacht naar uitgaat. Je moet je werk stevig neer durven te zetten. Dat heeft met lef te maken. En met vrijheid. Dat is ook één van de redenen waarom ik schilder met acryl. Materiaal dat snel droogt. Bevalt iets me niet? Hup, roller erover en ik begin opnieuw.” Maar Stolvoort experimenteert ook met andere materialen. Zijdevloeipapier bijvoorbeeld. Of zand. Soms gebruikt hij een spons of een roller. „Dat zijn andere manieren om een bepaalde sfeer neer te zetten. Vanuit die sfeer ga ik tekenen en schilderen. Kleur neerzetten, spelen met donker en licht, wat vegen… Ik stop heel veel tijd in een goede sfeer, in een goede achtergrond Als die eenmaal staat, denk ik vaak: dit ís al een schilderij! Maar dan ga ik toch door en komt er bijvoorbeeld het perspectief van de stad in.” Bij zijn experiment met de Martinitorens doet hij beide: hij zet een beeld op in lijnen én, op een ander doek, hetzelfde beeld in sfeer. „Ik ben heel benieuwd wat die lijnopzetten gaan doen als ik daar met kleur overheen ga. Ik vind het ook spannend om aan de sfeerbeelden lijnen toe te gaan voegen. Maar ik ben vooral benieuwd waar ik uitkom als ik op die manier met die schilderijen naar elkaar toewerk.”

De Ploeg

Kunstenaars van De Ploeg staan, alhoewel hun werk onderling sterk verschilt, bekend om hun uitbundige gebruik van kleuren en hun expressionistische manier van schilderen. „Ik moet bekennen dat ik me eerder nooit zo verdiept heb in De Ploeg, maar dat veranderde door het Ploegjaar. Wat me direct aansprak en –spreekt, en dat herken ik ook in mijn eigen werk, is het expressieve kleurgebruik en het werken met complementaire kleuren, waardoor het werk contrastrijk, dynamisch en levendig wordt. Ook het werken met stevige lijnen en een losse toets zijn elementen waar ik me heel erg in thuis voel.” Nieuw voor Stolvoort was het schilderen van landschappen. Typerend voor Ploegschilders, die veel in de open lucht – en plein air – schilderden. Bij Stolvoort komt het er in de praktijk op neer dat hij er wel op uittrekt, bepaalde plekken bestudeert, er zijn inspiratie opdoet en een bepaald gevoel meeneemt, maar het werk vervolgens binnen schildert. „Ik heb wel buiten staan schilderen terwijl ik met één hand mijn doek moest vasthouden. Het is wél Groningen, hè? Buiten schilderen heeft wel als bijkomend effect dat iedereen afstapt en er wat van vindt. Dat is leuk: als ze het niets vinden, dan hoor ik dat en als ze het mooi vinden ook! De schilders van De Ploeg hebben de stad en het Groninger landschap op een heel mooie manier vastgelegd”, constateert Stolvoort, die vaak in deze omgeving fietst en daardoor op veel plekken komt. „Ik kijk nu met andere ogen naar het landschap en ik zie nog meer de schoonheid ervan. Perspectief van wegen, van een bomenrij van groot naar klein, ze zijn ook belangrijk voor mijn compositie: waar wil ik dat je oog naar toe getrokken wordt, hoe zorg ik dat de elementen van mijn schilderij dat doen.”

De Martinitoren maakt dat hij zich thuis voelt, de enorme ruimte van het ommeland geeft hem een groot gevoel van vrijheid. Hij is er een beetje verliefd op geworden. „En dat wil ik in mijn schilderijen overbrengen. Elk schilderij in de expositie Stad en Ommeland heeft zijn eigen verhaal. Dat maakt het tot een mooie verzameling. Zeker als je liefde voelt voor het Groninger landschap of de stad móet je deze expositie zien”, besluit Stolvoort.

De schilderijen hangen tot 1 juli in het gemeentehuis van Leens aan de R. Ritzemastraat. Bezoekers kunnen er van maandag tot en met vrijdag terecht, van 9.00 tot 17.00 uur. Op dinsdag zelfs tot 20.00 uur. Meer informatie over Roel Stolvoort en zijn werk is te vinden op www.galerie-roel.nl.

Succesvolle training Zakelijk tekenen

Vorige week heb ik voor het eerst een training ‘Zakelijk tekenen’ gegeven. In ruim drie uur, in een lekker tempo, zijn we door de basics van het zakelijk tekenen gegaan. Met welk materiaal werk je, hoe teken je vormen,emoties, personen, iconen etc. Maar ook, hoe kun je verschillende lettertypes gebruiken en hoe gebruik je je blad. Vervolgens hebben we dit toegepast door bepaalde situaties te schetsen, in dit geval schoolsituaties.

Door te visualiseren kom je met een paar simpele lijnen direct tot de kern van je boodschap. Verrassend is hoe je met een beetje aandacht en een aantal aanwijzingen al snel leert hoe je een situatie duidelijk kunt uittekenen. Hiermee kun je krachtige flipovers maken, een samenvattende tekening van een bijeenkomst of een relevant beeld voor je eigen presentatie.

Het resultaat was een geslaagde avond en een hoopenthousiasme om meer met beeld te gaan communiceren. In januari staat de volgende training gepland. Als je interesse hebt, laat het dan weten!

Kracht van beeld

Één beeld kan meer zeggen dan 1000 woorden. Dat is een veelgebruikte zin om de kracht van beeld aan te duiden. Toch is het niet mijn bedoeling om nu een blog te schrijven met allemaal open deuren. Ik wil een knieval doen voor meer beeld in onze communicatie. Daarom nu acht redenen om meer met beeld te werken.

1.      Beeld dwingt je tot focus

Wanneer je beeld gebruikt, wordt je gedwongen om na te denken waar nu de focus ligt in je verhaal. Wat is het belangrijkste wat je wilt overbrengen? Met tekst kun je makkelijk gaan improviseren dat snel over gaat in wauwelen.

2.      Beeld helpt je je verhaal te structuren

Met beeldtaal ben je instaat een duidelijk structuur neer te zetten in verhaal. Door te werken met vormen en kleur kun je sturen hoe iemand informatie tot zich neemt.

3.      Goede metafoor maakt begrijpelijk

Een goede metafoor kan ingewikkelde boodschappen versimpelen en begrijpelijk maken. Groot voordeel is dat je verhaal dan langer blijft hangen. De metafoor kan natuurlijk ook in tekst worden gebruikt, maar samen met beeld werkt dit sterker.

4.      Als tegenhanger van de PPT terreur

Powerpointdecks van 100 slides waar je doorheen getrokken wordt, werkt niet echt motiverend voor onze hersenen. Meestal werkt de voetnoot slide 1 van 100 al verlammend en hoor je dat stemmetje in je hoofd nee, nee, nee roepen. Ik doe hier echter geen oproep om te stoppen met PPT, maar om het juist effectiever te maken. Door een paar beelden te gebruiken en je deck te halveren, wordt je presentatie al een stuk effectiever

5.      Beeld beklijft.

Als je je boodschappenlijst tekent, hoef je deze niet meer mee te nemen. Je slaat de informatie effectiever op in je hersenen.

6.      Je publiek verwennen

Hoe lekker is het om een presentatie te zien waarin veel beeld gebruikt wordt? Hiermee kweek je veel goodwill bij je publiek waardoor je verhaal meer aandacht krijgt.

7.      Uittekenen helpt concreet te maken.

Systemen en processen kunnen in tekst snel heel vaag worden. Wanneer je het uittekent wordt het snel concreet. Je ziet wat wel klopt en wat niet

8.      Beeld brengt nuance

Beeld kan zaken nuanceren en duidelijk maken waar de nadruk op moet liggen. In tekst worden dit snel bijzinnen waar de nuance in verstopt ligt.

Daarnaast kan tekst natuurlijk ook beeldend gebruikt worden. In de metafoor zoals al eerder genoemd. Maar ook woorden kun je tekenen. Tekst en beeld werkt krachtig samen. Ik zou alleen geen rebussen gaan maken. Dan pijnig je de hersenen van je publiek en komt het stemmetje weer terug. Ik hoop dat je geïnspireerd geraakt bent en laten samen de wereld meer beeldig maken.

Lancering waQosta

Op 1 november heb ik samen met Slimme-jongens.nl (Schelte Meinsma en Martin van Kranenburg) en het ontwikkelteam van DBK , waQosta gelanceerd. waQosta  is de tool om de performance van je online marketing strategie te vergroten. Om dit moment kun je hiermee meten of je Google Analytics goed staat ingesteld, kun je je online KPI’s definiëren en krijg je een overzichtelijk dashboard waarin je online progressie wordt weergegeven. waQosta maakt hierbij gebruik van je Google Analytics data. Het grote voordeel van waQosta is dat deze tool niet alleen achteruit kijkt, zoals GA doet, maar ook vooruit kijkt en aangeeft in welke mate je op koers bent om je jaardoelstellingen te realiseren. Daarnaast is waQosta ook ontwikkeld voor smartphone gebruik en heb je in een handomdraai overzichtelijke dashboards met insights op het gebied van transacties, conversie, traffic en de performance van destop vs mobiel.

waQosta is te verkrijgen in een Personal pakket (1 site) en een Enterprise pakket (15 sites) en biedt een 30-days Free trial.

waQosta.com

 

 

galerie-roel.nl geopend!

Afgelopen jaar ben ik geïnspireerd geraakt door Groninger kunstvereniging de Ploeg. Deze vereniging viert haar 100-jarig bestaan en er zijn een tal van activiteiten rond dit jubileum. Ik heb een hele reeks schilderijen gemaakt en deze bied ik te koop aan in mijn online galerie:

Galerie Roel