Wat is Zakelijk Tekenen?

Wat is nu eigenlijk zakelijk tekenen? Tegenwoordig  zie je overal vrolijke tekeningen opduiken en in een beetje een hippe locatie kun je op de muur tekenen. In dit artikel zal ik ingaan op wat zakelijk tekenen is.

Definitie

Mijn definitie van Zakelijk tekenen is communiceren door te tekenen in een zakelijke context. Hier zitten drie elementen in: Communiceren, tekenen en zakelijke context. Bij communiceren is er interactie tussen een zender en ontvanger. Tekeningen activeren het visuele brein en vergroten daarmee de uitkomst van de interactie. Door te tekenen creëer je overzicht voor jezelf, kom te tot de kern en kun je op nieuwe ideeën komen. De zakelijke context is een breed spectrum. Zakelijk tekenen kan in alle communicatie zowel intern als extern plaatsvinden en is ook zeer geschikt voor het visualiseren van ideeën, strategieën of processen.

Kracht van beeld

Één beeld kan meer zeggen dan 1000 woorden. Dat is een veelgebruikte zin om de kracht van beeld aan te duiden. Het gebruik van beeld heeft veel voordelen.

 • Beeld dwingt tot focus. Wanneer je beeld gebruikt, wordt je gedwongen om na te denken waar nu de focus ligt in je verhaal.
 • Beeld helpt te structuren. Door te werken met vormen en kleur kun je sturen hoe iemand informatie tot zich neemt.
 • Goede metafoor maakt begrijpelijk. Het kan ingewikkelde boodschappen versimpelen en begrijpelijk maken.
 • Als tegenhanger van de Powerpoint terreur. Door een paar beelden te gebruiken en het aantal slides van je presentatie te halveren, wordt je presentatie al een stuk effectiever
 • Beeld beklijft. Als je je boodschappenlijst tekent, hoef je deze niet meer mee te nemen.
 • Je publiek verwennen. Hoe lekker is het om een presentatie te zien waarin veel beeld gebruikt wordt?
 • Uittekenen helpt concreet te maken. Systemen en processen kunnen in tekst snel heel vaag worden.
 • Beeld brengt nuance. Beeld kan zaken nuanceren en duidelijk maken waar de nadruk op moet liggen.

Waarom Zakelijk Tekenen?

Met zakelijk tekenen vergroot je de impact van je communicatie. Daar zitten twee kanten aan. Enerzijds wordt je door te tekenen gedwongen om tot de kern te komen van je boodschap. Je weegt af waar de nadruk op moet liggen in je verhaal en welke zaken je weg laat om je boodschap beter over te brengen. Met tekst type je makkelijk even door en voeg je nog een pagina toe zonder te bedenken of je ook iets kunt weglaten. Aan andere kant zorgt zakelijk tekenen ervoor dat je ontvanger sneller ziet wat je bedoelt. Ook wordt het visueel brein geactiveerd zodat de boodschap beter beklijft. Daarnaast zal de ontvanger het als een cadeautje zien dat er een tekening is een geen lappen tekst.

Een ander groot voordeel is dat door middel van zakelijk tekenen je complexe situaties kunt vereenvoudigen en helderheid kunt scheppen. Als het gaat om strategie vraagstukken, reorganisatie vraagstukken, IT architectuur, merkidentiteit kan zakelijk tekenen als katalysator dienen om deze vraagstukken begrijpelijk te maken.

Daarnaast kan zakelijk tekenen gebruikt worden om nieuwe ideeën te genereren. Dit kunnen ideeën zijn voor nieuwe producten en diensten, maar ook ideeën voor betere processen of samenwerkingsverbanden. Het grote voordeel is dat je ideeën die uitgetekend zijn, makkelijk kunt voorleggen aan klanten en betrokkenen om zo direct feedback te krijgen.

Vormen van zakelijk tekenen

Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden van zakelijk tekenen. Hierbij gaat het steeds om het proces van totstandkoming en het eindresultaat. Een tekening van de strategie je als organisatie gaat voeren kan heel effectief zijn. Wanneer je deze tekening met elkaar maakt, dan is er ook draagvlak. Er kunnen diverse uitkomsten zijn van een zakelijk tekenen traject. Voorbeelden zijn:

 • Brownpaper

Dit is een tekening op een rol lichtbruin inpakpapier (vandaar de naam brownpaper). Is goed bruikbaar om een bepaald proces te beschrijven of een gezamenlijke route die bewandeld gaat worden.

 • Praatplaat

Dit een tekening waarin een bepaald vraagstuk gevisualiseerd wordt. De praatplaat kan groot worden opgehangen in de organisatie, maar ook gebruikt worden om nieuwe productideeën of concepten te testen bij klanten.

 • Tekeningen voor in presentatie

Zakelijk tekenen gaat ook heel goed samen met bestaande communicatiemiddelen zoals powerpoint. Door een aantal tekeningen toe te voegen kun je gewenste accenten leggen in verhaal.

 • Visuele aantekeningen

Een andere manier om zakelijk tekenen toe te passen is om de uitkomsten van een bijeenkomst visueel vast te leggen. Visueel notuleren kan aan de hand van een aantal tekeningen of op één grote tekening aan de wand

Iedereen kan tekenen

Iedereen kan tekenen. Op de basisschool word je als kind nog gestimuleerd om visueel bezig te zijn, maar na die periode vallen die prikkels weg. Veel mensen stoppen dan met tekenen. Maar iedereen heeft een eigen handschrift. Na wat oefenen is iedereen in staat om tekeningen te maken. Voor zakelijk tekenen gaat het er niet om dat je hele mooie tekeningen maakt, maar juiste effectieve tekeningen. Vaak zijn eenvoudige tekeningen veel krachtiger, dan hele complexe. Eenvoud prikkelt juist, het biedt ruimte voor creativiteit.

Terminologie

Er gaan heel wat termen rond als het gaat over zakelijk tekenen. Design Thinking, Visual Strategy, Visual Thinking, Business Drawing. Hier een overzicht van de verschillende benamingen

 • Design Thinking is de naam van een methode om snel tot nieuwe verfrissende ideeën te komen. De methode is door IDEO gelanceerd en gaat over de manier van denken. Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. Het tekenen staat hier niet voorop maar kan wel als katalysator werken voor de stappen in de methode.
 • Business Drawing is de Engelse benaming voor zakelijk tekenen.
 • Visual Thinking staat voor visueel denken en is een combinatie van tekenen, kijken en verbeelden. De term wordt vaak in dezelfde context gebruikt als zakelijk tekenen. Bij Visueel Thinking ligt er meer nadruk op het proces dan het daadwerkelijk tekenen
 • Visual Strategy is niet zozeer een methode zoals design thinking maar een algemene benaming voor onderwerpen die op het snijvlak liggen van beeld en strategie. Voor merkstrategieën wordt het voornamelijk als term gebruikt voor de visuele kant van merkidentiteit.

Van deze termen is Design Thinking echt iets anders dan zakelijk tekenen. Het is de benaming van een methode om met nieuwe productideeën en oplossingen te komen.

Meer informatie