Teken je Roadmap

Wat is een roadmap?

Een roadmap is een strategisch plan dat een gewenst doel beschrijft dat je wilt behalen en tevens de belangrijke stappen daar naar toe inzichtelijk maakt. Je kunt de roadmap voor verschillende plannen gebruiken: organisatieplan, marketingplan, introductie van een nieuw product of IT-plan.

Een roadmap biedt focus en ook rust omdat je hiermee borgt dat je de juiste dingen doet om je doel te bereiken.  Hij biedt ook houvast voor beslissingen aangezien je de belangrijkste stappen om te komen tot je doel hebt beschreven. Daarnaast kunnen door de roadmap ook andere afdelingen hun plannen afstemmen op jouw doel.

Voordelen visualiseren van de roadmap:

  • Je kunt hiermee makkelijk je visie communiceren naar alle belanghebbenden
  • Door het visueel te maken nodig je mensen sneller uit om mee te denken
  • Door samen een roadmap te tekenen creëer je draagvlak voor je plan
  • Wanneer je je roadmap ook daadwerkelijk aan de muur hangt, blijft er continu focus op je plan.
  • Door je roadmap gedurende het project zichtbaar aan te vullen kan iedereen zien dat er voortgang zit op het plan

Werkwijze

Stap 1: Uitgangspunten vaststellen

Voordat je begint is het goed om een aantal zaken op een rij te zetten. Voor wie is de roadmap bedoeld, wat is het specifieke doel van de roadmap, welke onderdelen moeten er in jouw roadmap zitten. Natuurlijk zijn dit het einddoel en de belangrijke stappen. Maar dit kunnen ook de mogelijke obstakels zijn, het team, belangrijke ontwikkelingen, laaghangend fruit, sprintplanning etc.

Daarnaast is het van belang om te bepalen met wie je de roadmap wilt maken. Door samen de roadmap te maken creëer je draagvlak

Stap 2:  Templates

Je kunt ervoor kiezen om een schematische roadmap te maken waarin de planning centraal staat van de te nemen stappen. Ook kun je een roadmap maken waar de focus meer ligt op context van het plan: wie zijn de belangrijkste stakeholders, welke partijen zijn nodig voor het plan, wat zijn de belangrijkste drempels.

Je kunt ook kiezen voor een metafoor. Bijvoorbeeld een weg die wilt bewandelen naar een eindbestemming. Met de belangrijke mijlpalen, de drempels, de eindbestemming. Een andere metafoor kan een rivier zijn.

Voorbeelden templates:

schematisch
schematisch
metafoor weg
Metafoor rivier

        

Stap 3: Aan de slag

Wanneer je je team hebt, je uitgangspunten en je template kun je aan de slag. Zorg dat je voldoende stiften en papier hebt. Een rol papier (bruin of wit) leent zich bij uitstek voor het maken van een roadmap. Bedenk alvast waar je hem wilt ophangen, dan weet je groot je kunt werken.

Stap 4:  Schets je template

Start eerst met het schetsen van je template in het klein op papier. Wanneer je als team het eens bent met de opzet, teken hem dan op het gewenste formaat.

Stap 5: Bepaal in de inhoud

Vervolgens ga je verschillende onderdelen bij langs. Dit kan door dit direct in te tekenen, of eerst op te halen wat de inhoud moet zijn. Je kunt met post its doen, of eerst in het klein te schetsen. Wat belangrijk is, dat je wel altijd met het te realiseren doel begint en van daar uit gaat terug werken

Stap 6:  Toon je roadmap

Als alle elementen zijn toegevoegd, check je je roadmap nog even op een aantal visuele aspecten: Staat er een titel op, heb je effectief gebruik gemaakt van kaders, zijn er schaduwen toegepast, is er effectief gebruik gemaakt van kleur. Als de punten op de i staan is het zover: ophangen maar

Meer informatie

Roel Stolvoort is interim manager, trainer, verbeelder en groot voorstander van visuele communicatie. Hij geeft diverse visuele trainingen en workshops, waaronder de workshop: Teken je Roadmap. Ga voor meer info naar: roelstolvoort.nl