Visueel Jaarverslag

Ik heb voor de Jeugdbescherming Overijssel dit voorjaar een visueel jaarverslag gemaakt. De Jeugdbescherming maakt jaarlijks een overzicht van haar activiteiten en bevindingen en publiceert dat in een jaaroverzicht. Dit jaar wilde ze het anders aanpakken. In plaats van een uitgebreid verslag werd het een tekening.

We zijn samen aan de slag gegaan om tot de kern van het verhaal te komen. Wat heeft de Jeugdbescherming allemaal gedaan afgelopen jaar en wat is de boodschap zie zij over 2020 willen uitdragen. Daar kwam het thema uit voort van het jaar van de verschillende gezichten. Deze elementen heb ik meegenomen en vertaald in het visuele jaaroverzicht.