Visual Way of working

Visueel werken als katalysator voor veranderingsprocessen, daar gaat dit programma over. Koersbepalen, communiceren en activeren lenen zich bij uitstek om visueel te doen.

Wat is de kracht van visualiseren?

De kracht van visueel werken is dat je sneller tot de kern komt, je effectiever kan communiceren en dat je heel makkelijk kan cocreëren.

Wat zijn toepassingen van visueel werken?

Zakelijk tekenen kun je toepassen in een management context, organisatiecontext en klantencontext. Op managementniveau kun je bijvoorbeeld analyses visualiseren zodat je scherper inzicht krijgt, kun je een strategie uitteken zodat deze ook daadwerkelijk tot leven komt en kun je een roadmap tekenen zodat voor iedereen inzichtelijk is welke stappen de organisatie gaat zetten. Op organisatieniveau helpt visueel werken oa. bij het maken van projectenplannen, aanjagen van innovatie en het activeren van nieuwe werkvormen. Naar klanten toe kun je zakelijk tekenen gebruiken om met meer impact te communiceren, feedback op te halen en te co-creëren.

Het programma

Het programma kan op maat worden opgesteld. Het bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • Training – Door middel van trainingen zullen de tekenskills worden vergroot en inzicht gegeven in de mogelijkheden van visueel werken. Desgewenst kan een kernteam worden samengesteld voor meer specifieke kennis
  • Toepassing – Samen zullen we kijken waar visueel werken de grootste impact heeft voor de organisatie. Ze zullen concreet een aantal vraagstukken visualiseren.
  • Toolkit – Om het visueel werken in te bedden en aan te laten sluiten bij de organisatie zullen we een beeldtaal ontwikkelen met bijbehorende iconenset en templates voor de meest voorkomende toepassingen
  • Terugkomsessie – Om het visueel werken te borgen in de organisatie zullen we intervisie afspraken maken en een terugkomsessie organiseren.